zpět

Chiromantie      

Orientální medicína se zajímá o jednotlivé části těla, přičemž ruce přicházejí na řadu jako první.

Jejich velikost, tvar, zabarvení, deformace na kůži a čáry na dlani se staly představiteli životní síly.

Tuto zakódovanou energii chápali Číňané ve čtyřech hlavních formách.

Jako zděděnou a geneticky danou, všeobecnou získanou z potravy a vzduchu, mentální jako souhrn všech fyzických aktivit a energii vitální týkající se orgánů

a vnitřností těla.

Příroda, vesmír, země, živý organismus – to vše spolu souvisí, navzájem se ovlivňuje

a vyrovnává zpětným způsobem.

Na základě těchto poznatků budovali své představy o ruce i Indové, Tibeťané, Sumerové, Babyloňané, Egypťané, Řekové a další.

Vzniklo tak rozsáhlé kulturní dědictví, ke kterému se s úžasem vracíme, abychom konstatovali, že Chiromantie (čtení z ruky) je životaschopné, ale i hluboce filozofické dílo.

Potvrzují to beze zbytku moderní studie s názorem, že ruce se všemi svými znaky a čarami jsou doslova počítačem, který spolehlivě zobrazuje a zachycuje tělesné i duševní projevy společně s okolními vlivy.

Tvar ruky, povrch kůže a hlavně čáry na ruce se neustále mění, vznikají nové, aby se nepotřebné linky zase zcela ztratily. Tento trvalý vývojový proces jsme dnes již schopni spolehlivě dešifrovat, ale nejen to, také vědomě ovlivňovat a usměrňovat.

Je však potřeba se v této moudré knize života naučit dobře číst a tím porozumět

nejen sami sobě, ale i druhým.

  

Autor: Vojtěch Omasta – Čteme si z ruky