zpět

ENEAGRAM

Enneagram je prastaré učení o 9 charakterových typech osobnosti, s jejich odlišným způsobem vnímání a pohledem na svět. Čísla jsou rozmístěny na kružnici v devíti bodech a každý člověk lze zařadit do jedné ze tří skupin s převažujícím centrem hlavy, srdce nebo břicha.

  Devět tváří duše určuje člověku jednu ústřední životní roli a odhaluje její povahový sklon od nevědomého chování až po vlastnosti plně rozvinutého vědomí.