zpět

GrafologieGRAFOLOGIE - FORMA SEBEPOZNÁNÍ
"Sebepoznání - cesta k porozumění ostatním , cesta ke šťastnému životu "


     Grafologie je diagnostická metoda, která z písemného projevu mapuje strukturu a dynamiku osobnosti v plné šíři, jak to umí jen několikahodinové psychologické testy. Je zde zaručena 8O procentní validita.
     Využití grafologie : sebepoznání, klinická praxe, personalistika - výběrová řízení, formování týmů.
     První ročník : základy grafologie a grafoterapie - analýza písma, dle individuálních přání i možnost hlubšího sebepoznání a odstraňování stresoru.
     Učební materiál: kniha Grafologie - autorky Dana Lukášová a Vlaďka Fischerová - nutno nakoupit - pořizovací cena 200 ,- Kč.
     Další ročníky: procvičování analýzy písma, syntéza - psychologický profil pisatele, grafoterapie, dle aktuálních přání účastníků další techniky na odstraňování stresu, úzkosti a strachů, prohlubování sebepoznání , terapeutické techniky dle individuálních potřeb přes metodu – rodinné konstelace, rodinné terapie, kineziologie, moveterapie, formou skupinové i individuální systemické terapie apod. opět flexibilně dle přání účastníků.