zpět

I-ŤING ANEB ČÍNSKÁ KNIHA PROMĚN

 


Ve své přednášce Vás chci nechat proniknout do tajemné a neobvyklé sféry „věštění“. Seznámím Vás se starou čínskou věštbou – věštbou pomocí I-Ťingu. Jedná se o nejstarší a nejslavnější knihu na světě, kterou před 4000 lety sestavili staří Číňané. Avšak nejedná se pouze o věštění. I-Ťing má také svůj hluboký, filozofický a etický obsah. A právě proto je ještě cennější. Každý si z něho může vybrat to – na co prostě má. I když se na první pohled zdá, že je složitý, tak to není pravda. Věštění pomocí I-Ťingu je jednoduché, složitější je spíš výklad, protože vyžaduje hlubokou koncentraci a přemýšlení.

Seznámíte se nejen s tím, co je to Kniha Proměn a s její historií, ale naučíte se také s I-Ťingem pracovat, sestavovat hexagramy a samozřejmě také poznáte jejich významy.


 

„I-ŤING PRACUJE JAKO MATEMATIKA, BINÁRNĚ JAKO POČÍTAČ,

MOUDŘE JAKO FILOZOF A NEÚPROSNĚ JAKO PŘÍRODNÍ ZÁKONY“