zpět

Několik myšlenek o irisdiagnostice      

Když člověku chybí potřebné a uspořádané informace, cítí se jako slepý, hluchý a bez schopnosti stát se součástí přirozeného dynamického vývoje. Vše kolem něj plyne a on stojí na jednom místě.

     Filozofie Sebepoznání, jako celostní a komplexní pohled na člověka a jeho přirozený dynamický vývoj, neopomíjí ani jednu stránku lidské existence.

     Vychází ze zásady ověřené praxí, že tak jak duševní disharmonie člověka, chcete-li nemoci se odrážejí na hrubohmotném těle, tak problémy těla se odrážejí na jeho psychickém stavu.

     Bez poznání lidského nitra se nedá pozitivně ovlivňovat ani stav fyzického těla.      

     Před více než 2400 lety Platón, známý a uznávaný starověký vědec tvrdil, že řečtí lékaři udělali nejvíce chyb v léčení lidí proto, že při diagnóze i při terapiích oddělovali Duši od těla, což je násilné dělení nedělitelného celku.
Leonardo da Vinci, vědec a malíř o očích říkal: „Kdo by byl věřil, že do tak malého kousku prostoru se vejde celý vesmír.“

     Říká se, že z některých dětských očí “kouká sto čertů” a nebo že některým holkám “kouká z  každého oka deset kluků”. Taky se říká, že oči jsou zrcadlem Duše a nebo že čistota očí je odrazem čistoty lidského nitra. Člověk nemusí ani ústa otevřít a přece oči “mluví” za něj. Ba někteří lidé dovedou “propálit” očima jiného člověka a někteří je mají tak hluboké a ještě k tomu barevné, že se ti druzí ponoří do nich a již jim není pomoci.

     Lidé již staletí věří, že oko je “oknem” do Duše. Dokonce se říká, že oči popisují stav mysli, emocí i nezřídka utajovaných rysů osobnosti.

      Pro harmoniéry z Prvních harmonizačních poraden, kde se zabýváme člověkem jako celkem, je například celé tělo člověka a především jeho obnažená část – tvář, mapou jeho nitra. Jeho Duševního stavu. A pro irisdiagnostika – znalce očí, je oko jeho mikrokosmos, do něhož se promítá zdravotní stav ducha i těla.           

     Více než 3000 znaků v oku je pro zkušeného odborníka – harmoniéra neomylným zdrojem informací především o příčinách a důsledcích nemocí. Každý sektor oka – jeho skvrna, barva, znamení i jakékoliv narušení, mají v řeči irisdiagnostiků svůj význam.

     Určování diagnózy pomocí irisdiagnostiky a snaha o pozitivní změny zdravotního stavu člověka se co do věrohodnosti a účinnosti nedá srovnat se všemi těmi vyčerpávajícími a nezřídka nepředstavitelně únavnými a bezvýslednými laboratorními i klinickými vyšetřeními, jenž potíže pacienta ještě rozšiřují.

      Nikdo zatím ještě nenašel vysvětlení pro opodstatněnost klasické diagnostiky a léčení v porovnání s přístupem irisdiagnostiky a vědomým samouzdravováním ve smyslu Filozofie Sebepoznání.
      Proč?

      Protože bez aktivního přístupu klienta, bez poznání  svého duševního stavu nelze „vyléčit“ jeho žádnou nemoc – disharmonii.

          Irisdiagnostika jako i odezírání znamení z celé tváře je nejenom věda, ale i veliké umění. Bez návaznosti na lidské duchovno, na jeho nejniternější nitro nelze najít prvotní příčinu nemoci.

         Odborníci z oblasti oční diagnostiky tvrdí, že člověk nemusí ani ústa otevřít a jeho oči o něm prozradí vše potřebné.

     Henry Wordsworth Longfellow říká o významu lidských očí: ,,Mlčí jako hrob; a přece Jeho oči hovoří.“

     Sám Ježíš řekl: ,,Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě.“

     Jak se zdá, i Konfucius si byl vědom významu očí ve vztahu k lidské psyché. Řekl: ,,Koukni do lidských zornic. Nelze se skrýt.“

     Stát se svobodně a vědomě součástí přirozeného dynamického vývoje předpokládá u člověka schopnost rozhodnout se. Buď najít řešení v Sobě anebo u někoho jiného.

     Tak jak říká G.Galilei: “Lidi nemůžeme něčemu naučit, dá se jim pomoct, aby všechno potřebné objevili ve svém nitru.”

 

Autor: Jaroslav Zadina