zpět

Rodinné konstelace     RODINNÉ KONSTELACE – Síla, skrze kterou můžeme pochopit širší souvislosti vlivu naší rodiny na nás samotné. Měli bychom vědět, že jsme ovlivňováni osudy nejméně tří generací. Odkrytí některých rodinných tajemství Vám pomůže reagovat přiměřenějším způsobem na to, co se Vám děje. Trauma souvisí se zraněním naší duše. Rodinné konstelace pomohou tato zranění v emocionální oblasti pochopit, ošetřit a uzdravit.
     Bert Hellinger vytvořil originální rodinnou systemickou terapii – která má schopnost vymezit problémy a řešit je. Hledání příčin narušených vazeb nejen v rodině je dobrodružství pro všechny zúčastněné.
     Respekt dětí vůči rodičům má dobré účinky pro obě strany a tak je často důležité vrátit mnohým rodinám ztracenou nebo chybějící úctu.
     Budeme se zabývat mnohými tématy, protože kam až konstelace mohou – to je pořád otevřené téma. Konstelace vytvoří pro nás obraz a je důležité, aby toto poselství bylo pochopeno.