zpět

SRT – Spiritual Response Therapy


Terapie skrze ducha, terapie duchovní odezvou. Metoda se opírá o naladění na Vyšší Já, na duchovní výbor. Používáme kyvadlo a množství tabulek. Zadat k řešení můžeme jakýkoli problém. Tabulky poukazují na tělo, duši, ducha, nový vesmír a další, např. prokletí, přivtělené duše, minulé životy, archetypy, energie světa. Negativní záležitosti čistíme. Pozitivní programy natahujeme. Zjišťujeme , které programy dobra a zla jsou k řešení. Můžeme restrukturalizovat

mozkové programy tak, abychom vyloučili utrpení vznikající při negativních systémech přesvědčení.

Touto metodou je možné pracovat na dálku.

Při práci žádáme o pomoc při čištění negativity různé duchovní úrovně od Vyššího Já přes anděly až k Bohu.

Metoda je vhodná pro kohokoli a i pro zvířata.

Začala vznikat v roce 1985 a během let ji stále zdokonaluje Robert Detzler.