zpět

Zázraky univerza - umění žít     Jsme na počátku třetího tisíciletí. Kolo znovuzrozování se zastavilo, ve světě a v naší mysli zavládl zmatek. Člověk přestal mít jistotu, ovládá ho strach a napětí. Jsme částečně seznámeni se všemi směry a proudy náboženství a různými skupinami vyznání. Tisíce let lidé různých kultur vyznávají své ideje, kterými si brání otevřít oči a procitnout ze svého snění. Tisíce let věří svým dogmatům, které si vymysleli a kterými se řídí. Lidstvo je ovlivněno stovkami bohů a jedinečných pravd, a za tuto víru ve jménu Boha jsou schopni udělat cokoliv, i zabít. Miliony lidí se dogmaticky drží svatých knih či jiných teistických a ateistických vyznání.
     Tisíce a miliony let se lidstvo uzavírá do své vlastní pasti jedince a skupin. A výsledek - v duchovním pokroku nejsme o moc dál, než v dávných dobách. Upínáme se na něco, hledáme magické schopnosti prostřednictvím seminářů a kurzů. A výsledky jsou více či méně mizivé, ale začínáme si říkat duchovní lidé. Děláme různé meditace, techniky, jógové a mystické praxe, a po seminářích jsme v euforii. Získáváme určité schopnosti, naučíme se používat karty, kyvadlo, křišťálovou kouli, automatickou kresbu a jiné. Přestaneme jíst maso, dodržujeme určitá pravidla a tváříme se nad věcí.
     Skutečnost může být jiná, neboť jakákoli situace nás rozhodí, trápí nás různé neduhy, problémy v partnerství, chybí nám materiální zabezpečení a nedostatek peněz. Dostane se nám určité duchovní nadání, ale skutečný život, který nám vtiskl Stvořitel, nám uniká. A pokud jednou zemřeme, a nemusí to trvat dlouho, z našeho učení nezůstane vůbec nic.
     Tak se rodíme a inkarnujeme stále znovu a doufáme, že budeme osvíceni. A výsledek? Planeta je přelidněná, osvícené duše jednoho století lze spočítat na prstech jedné ruky. Přichází další etapa vývoje a Stvořitel využívá všechny prostředky na to, abychom změnili své myšlení, poučili se z minulosti, zbořili náboženství a jejich dogmata, a začali znovu svobodně pohlížet na Stvořitele. Je třeba začít žít duchovní a materiální podstatu Boha a věřte, pokud toto nevyvážíme, nemůžeme se posunout dál. Pády různých kultur nám to jasně potvrzují.
     Dejme proto prostor k něčemu novému, pusťme se svých modelů, idealizací a mýtů o sobě, a důvěřujte jedinému Stvořiteli, a ne omezení mozku.
     Chtěl bych vám ukázat, že tu je i jiná cesta, bez omezení a jiných pověr. Cesta pochopit sebe, přestat vyznávat různé směry, a žít Boha v sobě a neobhajovat jen svoji pravdu. Prostě žít život v lásce bez ovlivnění. Je tu cesta vyrovnání a pochopení karmických dluhů a závazků. Vyrovnání se na úrovni zdraví, vztahů, duchovna i materiálna. Je tu cesta nekonečného proudu Univerza na všech úrovních, a pochopení podstaty tvoření.
     Naučme se skutečně žít v tomto Vesmíru, na této krásné planetě Zemi, bez násilí, odsuzování, závisti a prosazování své pravdy. A věřte, že náš Stvořitel nic jiného nechtěl a dal nám nekonečné možnosti realizace.
     Přeji si, abyste poslouchali svůj vnitřní hlas, který odstraní překážky, a našli jediného učitele, pilota, navigátora a lékaře uvnitř sebe. Pak zjistíte, že schopnosti a možnosti jsou omezeny pouze z neznalosti a odmítáním naslouchat svému já. Tento stav je jediným pravým bytím. Už to není vědomí druhých či náboženství. Toto je stav, který jsme dostali na začátku své pouti tady na Zemi.
     Teprve poté nás přestanou zatěžovat zbytečné emoce, přestanou nás trápit choroby a nepříjemné situace. Usadí se v nás harmonie, láska a naše potíže budou ty tam. A co je třeba? "Dobrovolně se vzdejte nároku na stejnou životní úroveň lidí a skupin, kteří se rozhodli pro něco jiného, abyste nešli cestou druhých, abyste nekopírovali jiné, abyste byli sami sebou."
Milan Ščučka