zpět

Výklad snů     

 Sny: Naučíte se své sny pamatovat a vykládat tak, abyste získali vhled nejen                 do svého snového světa ale i do událostí, které ovlivňují Váš každodenní život. Seznámíte se s metodami aktivního tvoření snů (autosugesce, kladné ujištění, vizualizace, bdělé snění, snové setkání). Dále se také ještě seznámíte nejen s příčinami úzkostných snů, ale i s metodami, jak se nočních můr zbavit. Psychologie snů, dětské sny a lucidita ve snech.

 

      Zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud uveřejnil v r. 1899 své dílo o výkladu snů, kterým dokázal, že kdysi tak opovrhované vykládání snů má vědecké opodstatnění.

Sny jsou duševním pochodem za polospánku, který může mít zároveň jak charakter skutečnosti, tak může být formován přemírou fantazie.

Sny mají těsné sepjetí s jednáním a myšlením člověka. To poznaly již přírodní národy, které snům připisovaly jasnovidné a věštecké síly. Není tedy divu, že se již velmi dávno formovaly snahy o výklad snů, které v sobě zahrnují magické, náboženské a psychologické představy nejstarších dob. Antické snáře jsou pro nás dnes důležitými duchovědnými prameny.

Vykládání snů se již u klasických antických národů vyvinulo ve vysoké umění a vyvíjelo se dále až do našeho novověku.

Spící člověk koná ve snu tvůrčí činnost a podává při ní větší tvůrčí výkon, než dokáže v bdělém stavu. Protože ale většina snů nezapadá do našeho bdělého stavu, zapomínáme je, to znamená, že se snažíme je potlačit. Sen je ale pro nás sdělením, kterému většinou nechceme nebo nedokážeme porozumět. Člověk zažívá ve snu to, co jako bdící nesmí dělat, nebo spíše si myslí, že to nesmí. Ve snu se osvobozujeme od všech zevních zábran. Nemusíme se přizpůsobovat, ani bránit. Myšlení a cítění dosahují ve snu nejvyšší subjektivity, protože snící sní uvolněně a podvědomí se dere na povrch. Ve snu se člověk opět stává přírodní bytostí a navrací se ke svým počátkům ……

 

Autor:   Hans Kurth